Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Przekroczyli granicę bez wymaganych dokumentów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekroczyli granicę bez wymaganych dokumentów

Natalia Żabka
24.10.2017

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 10 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące przepisy

Funkcjonariusze z Placówki SG w Świecku oraz Zgorzelcu ujawnili 5 cudzoziemców (4 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej oraz 1 obywatela Ukrainy), którzy przekroczyli granice kraju bez wymaganych dokumentów. Po ustaleniu, że 3 obywateli Rosji posiada ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało, a za nielegalne przekroczenie granicy ukarano mandatem karnym. Pozostali cudzoziemcy po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

5 obywateli Ukrainy ujawnili funkcjonariuszy z Placówki SG w Kłodzku, Jeleniej Górze oraz Tuplicach. Cudzoziemcy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. Posiadane przez nich wizy zostały unieważnione a także po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

 

 

 

do góry