Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 19 cudzoziemców musi opuścić nasz kraj - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

19 cudzoziemców musi opuścić nasz kraj

Rafał Potocki
26.10.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu oraz zatrudnienia przeprowadzonych 24 oraz 25 października przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, 16 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu oraz czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju, 1 cudzoziemkę przekazano w ramach readmisji do Niemiec a 2 obcokrajowcom nakazano powrót do krajów w których mają legalny pobyt.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 8 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych 6 obcokrajowców zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby przebywać im legalnie na terytorium naszego kraju.

Dwóch obywateli Ukrainy zatrzymano w związku z faktem, że nielegalnie wykonywali pracę. Wszyscy cudzoziemcy, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Funkcjonariusze NoOSG zatrzymali również 3 obcokrajowców, którzy przekroczył granicę wbrew przepisom, gdyż nie posiadali dokumentów do tego uprawniających. Po ustaleniu, że obywatel Turcji i Rosji posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Natomiast obywatelkę Ukrainy, która studiuje w Niemczech przekazano stronie niemieckiej w ramach readmisji uproszczonej.

Całą trójkę za nielegalne przekroczenie granicy ukarano mandatami karnymi.

do góry