Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Udawali Francuzów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Udawali Francuzów

Rafał Potocki
30.10.2017

Skuteczne zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji jest jednym z priorytetowych zadań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Działania realizujemy nie tylko na głównych węzłach komunikacyjnych ale również na trasach lokalnych. Potwierdzeniem tego jest ujawnienie i zatrzymanie 3 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę oraz przebywali na terytorium naszego kraju bez dokumentów do tego uprawniających.

26 października 2017 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, w pociągu relacji Żary-Forst przeprowadzili wobec 3 cudzoziemców kontrolę legalności pobytu. W wyniku kontroli okazało się, że mężczyźni nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy oraz pobytu na terytorium naszego kraju. Obcokrajowcy twierdzili, że są obywatelami Francji i do Polski przyjechali turystycznie. Po ustaleniu poprzez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych w Świecku, że osoby o podanych danych nie figurują w żadnym francuskim rejestrze, cudzoziemcy zostali zatrzymani. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że zatrzymani mężczyźni są obywatelami Algierii oraz Libii w wieku 21, 23 oraz 19 lat. Cudzoziemcom przedstawiono zarzut usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy. Cała trójka przyznał się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddała karze 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na czas próby wynoszącej 1 rok. Do czasu zakończenia postępowania zobowiązującego ich do powrotu, decyzją Sądu Rejonowego w Żarach przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

do góry