Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 22 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

22 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu

Rafał Potocki
30.10.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzonych w dniach 27-29 października 2017 r., przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, 22 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 13 cudzoziemców (12 obywateli Ukrainy i 1 obywatel Białorusi), którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych 9 obcokrajowców ( 1 obywatela Arabii Saudyjskiej, 1 obywatela Białorusi, 1 obywatela Wietnamu, 1 obywatela Turcji oraz 5 obywateli Ukrainy) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby przebywać im legalnie na terytorium naszego kraju.

Wszyscy cudzoziemcy, za wyjątkiem dwóch osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Funkcjonariusze NoOSG zatrzymali również 5 obcokrajowców, którzy przekroczyli granicę wbrew przepisom, gdyż nie posiadali dokumentów do tego uprawniających. Po ustaleniu, że 4 z nich posiada ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Cudzoziemców za nielegalne przekroczenie granicy ukarano mandatami karnymi. Obywatela Turcji, który nielegalnie przekroczył granicę z Niemiec, w tym samym dniu przekazano w ramach readmisji uproszczonej do RFN.

do góry