Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 16 cudzoziemców naruszyło przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

16 cudzoziemców naruszyło przepisy

Rafał Potocki
03.11.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 2 listopada stwierdzono, że 16 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 2 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych 8 obcokrajowców ( 3 obywateli Ukrainy, 1 obywatela Gruzji oraz 4 obywateli Wietnamu) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby przebywać im legalnie na terytorium naszego kraju.

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali również 3 obywateli Ukrainy, który nielegalnie wykonywali pracę.

Cudzoziemcy, za wyjątkiem obywateli Wietnamu, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. Wobec obywateli Wietnamu, w związku z usiłowaniem nielegalnego przekroczenia granicy we współdziałaniu z innymi osobami funkcjonariusze SG wszczęli postępowania karne. Funkcjonariusze ustalają również, w jaki sposób cudzoziemcy wjechali do Polski.

Funkcjonariusze NoOSG zatrzymali również 3 cudzoziemców, (obywatela Tunezji, Indii oraz obywatelkę Wietnamu) którzy przekroczyli granicę wbrew przepisom, gdyż nie posiadali dokumentów do tego uprawniających. Po ustaleniu, że obcokrajowcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

do góry