Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wystąpili o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a następnie nielegalnie wyjechali - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wystąpili o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a następnie nielegalnie wyjechali

Rafał Potocki
15.12.2017

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki Straży Granicznej w Świecku zatrzymali obywatela Azerbejdżanu oraz obywatelkę Chin, którzy złożyli do Wojewody Mazowieckiego wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium naszego kraju, a potem nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę.

Wczoraj (14.12.2017 r. ) podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców, którzy wjeżdżali do naszego kraju, okazało się, że w paszportach 22-letniego obywatela Azerbejdżanu oraz 39-letniej obywatelki Chin znajdują się odciski stempla, który potwierdzał złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z przepisami umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemców do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Cudzoziemcy zostali zatrzymani. Komendant Placówki Straży Granicznej w Świecku wszczął postępowanie administracyjne w celu zobowiązania cudzoziemców do powrotu, natomiast za nielegalne przekroczenie granicy obcokrajowcy zostali ukarani mandatami. Wobec zatrzymanych zastosowano środki alternatywne do detencji. Zgodnie z wydanym postanowieniem, do czasu zakończenia postępowania administracyjnego mężczyzna oraz kobieta zobowiązani zostali do zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu oraz regularnego zgłaszania się do Placówki SG.

do góry