Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nielegalnie pracowali na budowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie pracowali na budowie

Rafał Potocki
15.12.2017

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Legnicy w ramach kontroli legalności zatrudnienia, sprawdzili pracujących na budowie cudzoziemców. Jak się okazało wszyscy pracowali nielegalnie.

W wyniku zakończonej wczoraj (14.12) kontroli legalności zatrudnienia na terenie budowy osiedla domków jednorodzinnych, funkcjonariusze z Placówki SG w Legnicy stwierdzili, że pracujący na budowie trzej obywatele Ukrainy w wieku od 27 do 42 lat, wykonywali pracę bez zezwolenia. Cudzoziemcy zostali zatrzymani. Obywatele Ukrainy zostali zobowiązani do powrotu oraz otrzymali zakaz ponownego wjazdu na terytorium naszego kraju przez 1 rok. Naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę skutkować będzie skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie karą grzywny nie niższą niż 3 tys. zł.

 

do góry