Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 65 cudzoziemców pracowało nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

65 cudzoziemców pracowało nielegalnie

Rafał Potocki
22.12.2017

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Kłodzku stwierdzono, że 65 cudzoziemców pracowało nielegalnie.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kłodzku zakończyli w agencji pracy tymczasowej, mającej swoją siedzibę na terenie powiatu oławskiego, kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Podczas weryfikacji dokumentacji, potwierdzającej zatrudnienie 100 obywateli Ukrainy stwierdzono, że 65 z nich, pracowało bez wymaganego zezwolenia na pracę, na warunkach innych niż wskazane w tych zezwoleniach, a w niektórych przypadkach bez dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski. Obcokrajowcy wykonywali różnego rodzaju prace w firmach produkcyjnych zlokalizowanych m.in. na terenie stref ekonomicznych.

W stosunku do polskiego pracodawcy wszczęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, dotyczące nielegalnego powierzenia pracy, za które grozi kara grzywny nie niższa niż 3 tysiące złotych, natomiast w przypadku cudzoziemców nie mniejsza niż 1000 zł.

Od początku roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą legalności zatrudnienia 7331 cudzoziemców. W stosunku do 1477 osób stwierdzono wykonywanie pracy niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

do góry