Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Przyszedł w odwiedziny - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przyszedł w odwiedziny

Rafał Potocki
11.01.2018

Funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Spraw Cudzoziemców przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec obywatela Ukrainy, który przyszedł w odwiedziny do cudzoziemca umieszczonego w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Jak się okazało przebywał on nielegalnie na terytorium naszego kraju.

Wczoraj (10.01.2018 r.) do Komendy Nadodrzańskiego Oddziału SG, na terenie której mieści się Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców, zgłosił się 24-letni obywatel Ukrainy, który chciał odwiedzić innego cudzoziemca. Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonej wobec mężczyzny okazało się, że przebywa on nielegalnie na terytorium naszego kraju, ponieważ przekroczył dopuszczalny okres pobytu (do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy) o 87 dni. Komendant NoOSG wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

do góry