Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nielegalnie przekroczyli granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie przekroczyli granicę

Rafał Potocki
22.01.2018

Brak kontroli granicznej na granicy wewnętrznej nie oznacza, że można ją przekraczać bez dokumentów do tego uprawniających. 5 cudzoziemców zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Placówek NoOSG widocznie o tym zapomniało.

W ten weekend funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali 2 obywateli Pakistanu, 2 obywateli Turcji oraz obywatela Serbii. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę oraz przebywają na terytorium naszego kraju bez dokumentów do tego uprawniających. Po potwierdzeniu przez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, że cudzoziemcy za wyjątkiem jednego z obywateli Pakistanu posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Natomiast 28-letni obywatel Pakistanu zostanie w dniu dzisiejszym przekazany stronie niemieckiej w ramach readmisji w trybie uproszczonym. Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich ukarano mandatami karnymi.

do góry