Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nielegalnie przekroczyli granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie przekroczyli granicę

Rafał Potocki
05.02.2018

Brak kontroli granicznej na granicy wewnętrznej nie oznacza, że można ją przekraczać bez dokumentów do tego uprawniających. 6 cudzoziemców zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Placówek NoOSG widocznie o tym zapomniało.

W ten weekend funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali obywatela Afganistanu, Chin, Libanu, Syrii, Wietnamu oraz Mali. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę oraz przebywają na terytorium naszego kraju bez dokumentów do tego uprawniających. Po potwierdzeniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich ukarano mandatami karnymi.

do góry