Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 24 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

24 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy

Rafał Potocki
05.02.2018

Potwierdzeniem skuteczności działań funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG jest zatrzymanie 24 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące przepisy i musieli opuścić terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w ten weekend przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 12 obywateli Ukrainy, których cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Cudzoziemcy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać do innego kraju UE. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. 

W wyniku kontroli legalności pobytu zatrzymano także 3 obywateli Gruzji, 2 obywateli Ukrainy oraz 1 obywatela Mołdowy gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.

Wszyscy cudzoziemcy, za wyjątkiem obywatela Mołdowy, który został w ramach readmisji uproszczonej przekazany stronie niemieckiej, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Kolejnych 6 cudzoziemców- obywatela Afganistanu, Chin, Libanu, Syrii, Wietnamu oraz Mali zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich ukarano mandatami karnymi.

do góry