Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Spotkanie z Policją Landową Brandenburgii - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Spotkanie z Policją Landową Brandenburgii

13.11.2013

13 listopada 2013r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej u Komendanta Oddziału płk. SG Andrzeja Kamińskiego gościł Prezydent Policji Landowej Brandenburgii Pan Arne Feuring wraz z koordynatorem ds. współpracy polsko - niemieckiej Panem Peterem Salenderem. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny, którego celem było przedstawienie Pana Salendera, który objął swe stanowisko stosunkowo niedawno. Rozmowy nabrały roboczego charakteru i podjęto kilka tematów dotyczących bieżącej współpracy, przyszłych spotkań i szkoleń. Wspólne działania ze stroną niemiecką na rzecz poprawy bezpieczeństwa przygranicznego to bardzo ważny element pracy na granicy wewnętrznej UE.

13 listopada 2013r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej u Komendanta Oddziału płk. SG Andrzeja Kamińskiego gościł Prezydent Policji Landowej Brandenburgii Pan Arne Feuring wraz z koordynatorem ds. współpracy polsko - niemieckiej Panem Peterem Salenderem. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny, którego celem było przedstawienie Pana Salendera, który objął swe stanowisko stosunkowo niedawno. Rozmowy nabrały roboczego charakteru i podjęto kilka tematów dotyczących bieżącej współpracy, przyszłych spotkań i szkoleń. Wspólne działania ze stroną niemiecką na rzecz poprawy bezpieczeństwa przygranicznego to bardzo ważny element pracy na granicy wewnętrznej UE.

do góry