Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 65 rocznica wkopania pierwszego słupa granicznego nad Odrą - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

65 rocznica wkopania pierwszego słupa granicznego nad Odrą

01.03.2010

W Czelinie żołnierze 6 Batalionu Mostowo-Pontonowego postawili pierwszy słup graniczny na zachodniej rubieży Rzeczpospolitej. Było to 27 lutego 1945 roku, dokładnie 65 lat temu. 26.02.2010 r. przy pomniku upamiętniającym wkopanie pierwszego słupa granicznego nad Odrą przez żołnierzy Wojska Polskiego w 1945 roku odbyły się uroczystości z udziałem władz Gminy Mieszkowice, weteranów walk II wojny światowej, dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy, mieszkańców Czelina oraz przybyłych ze Szczecina przedstawicieli Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP i funkcjonariuszy Placówki SG w Szczecinie.

czelin
W Czelinie żołnierze 6 Batalionu Mostowo-Pontonowego postawili pierwszy słup graniczny na zachodniej rubieży Rzeczpospolitej. Było to 27 lutego 1945 roku, dokładnie 65 lat temu.
26.02.2010 r. przy pomniku upamiętniającym wkopanie pierwszego słupa granicznego nad Odrą przez żołnierzy Wojska Polskiego w 1945 roku odbyły się uroczystości z udziałem władz Gminy Mieszkowice, weteranów walk II wojny światowej, dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy, mieszkańców Czelina oraz przybyłych ze Szczecina przedstawicieli Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP i funkcjonariuszy Placówki SG w Szczecinie.
Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Mieszkowice Piotr Szymkiewicz. Przypomniał on zebranym wydarzenia sprzed 65 lat, wspomniał ludzi, którzy pierwsi postanowili po kilkuset latach oznaczyć na nowo piastowskie ziemie znakami granicznymi z napisem POLSKA. Następnie  w imieniu Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej głos zabrał Komendant Placówki SG w Szczecinie ppłk SG Jarosław Burba. Wyraził on szacunek dla weteranów II wojny światowej za wysiłek i ofiarę jaką złożyli w czasie walk. Jednocześnie wyraził w imieniu funkcjonariuszy straży granicznej gotowość do kontynuowania chlubnych tradycji. Ostatnim mówcą był prezes Koła nr 2 ZBŻZ i OR WP ppłk rez. Andrzej Selega.

W przemówieniu wskazał na wielką wartość wydarzenia sprzed 65 lat, a także podziękował przybyłym za pamięć o bohaterach tamtych dni. Na zakończenie w imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego na ręce Burmistrza Mieszkowic i Przewodniczącego Rady Miasta wręczył odznaczenie – Krzyż LWP – przyznany Gminie Mieszkowice w uznaniu zasług w ochronie miejsc pamięci narodowej. Funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie przekazali weteranom i przedstawicielom uczestniczących w uroczystości szkół przygotowanie pamiątki. Wszyscy uczniowie otrzymali słupki graniczne w formie zakładek do książek. Na zakończenie uroczystości uczniowie szkoły podstawowej w Czelinie przedstawili program patriotyczny składający się z wierszy, pieśni i piosenek żołnierskich. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Uczestnicy złożyli pod pomnikiem w Czelinie wiązanki kwiatów.

W rozmowach po uroczystości Pan Burmistrz przedstawił plan rewitalizacji otoczenia pomnika w Czelinie. Dzięki tej inicjatywie miejsce stanie się atrakcją dla turystów i mieszkańców.


do góry