Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Współpraca z gminą Dobra - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Współpraca z gminą Dobra

29.10.2010

Komendant Placówki SG w Szczecinie ppłk Jarosław Burba – 28.10.2010 r. – wziął udział w ostatniej przed wyborami samorządowymi sesji Rady Gminy Dobra. W trakcie obrad scharakteryzował obecne zadania Placówki SG i podziękował władzom Gminy za wieloletnią współpracę, życzliwość i wsparcie w codziennych czynnościach Placówki.

Komendant Placówki SG w Szczecinie ppłk Jarosław Burba – 28.10.2010 r. – wziął udział w ostatniej przed wyborami samorządowymi sesji Rady Gminy Dobra. W trakcie obrad scharakteryzował obecne zadania Placówki SG i podziękował władzom Gminy za wieloletnią współpracę, życzliwość i wsparcie w codziennych czynnościach Placówki.

Gmina Dobra z racji swojego przygranicznego położenia posiada silne związki ze służbami granicznymi. Na jej terenie znajdowało się kilka strażnic i przejść granicznych WOP i SG, min.: Strażnice w Kościnie, Dołujach, Dobrej, Stolcu, GPK i Placówka w Lubieszynie. Mimo, że dzisiaj siedzibą Placówki SG jest Szczecin, to przywiązanie mieszkańców do munduru jest wielkie. Funkcjonariusze SG codziennie wykonują na terenie gminy swoje zadania, biorą udział w zabezpieczeniu imprez organizowanych przez Urząd, prowadzą działalność promocyjno – informacyjną wśród uczniów gminnych szkół. Rada Gminy wspiera działania SG poprzez przekazywanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.


Na pamiątkę dobrej współpracy w Dobrej, Komendant Placówki SG wręczył Pani Wójt Teresie Dera i Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Bartłomiejowi Miluchowi pamiątkowe podziękowania.do góry