Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Ćwiczenie ppoż w Zgorzelcu - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Ćwiczenie ppoż w Zgorzelcu

23.06.2010

22 czerwca 2010 roku w PSG w Zgorzelcu odbyły się ćwiczenia dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiektach PSG w Zgorzelcu. Celem tego szkolenia było doskonalenie praktycznych umiejętności funkcjonariuszy i pracowników w zakresie prowadzenia ewakuacji osób przebywających w obiektach PSG w Zgorzelcu oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki ratowniczo – gaśnicze ze Zgorzelca oraz w ramach współpracy tych służb strażacy niemieccy z Goerlitz, ratownicy medyczni, i oczywiście funkcjonariusze i pracownicy cywilni przebywający w placówce.

22 czerwca 2010 roku w PSG w Zgorzelcu odbyły się ćwiczenia dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiektach PSG w Zgorzelcu. Celem tego szkolenia było doskonalenie praktycznych umiejętności funkcjonariuszy i pracowników w zakresie prowadzenia ewakuacji osób przebywających w obiektach PSG w Zgorzelcu oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki ratowniczo – gaśnicze ze Zgorzelca oraz w ramach współpracy tych służb strażacy niemieccy z Goerlitz, ratownicy medyczni, i oczywiście funkcjonariusze i pracownicy cywilni przebywający w placówce.
Według przyjętego scenariusza, w budynku Placówki wybuchł pożar, ogłoszono alarm pożarowy, powiadomiono właściwe służby, pożar rozprzestrzenił się na sąsiednie pomieszczenia, ewakuowano ludzi z budynku, w wyniku skutecznej i profesjonalnej akcji polskich i niemieckich strażaków pożar ugaszono. Na koniec niektórzy z nas mieli okazję osobiście ugasić niewielki pożar przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.do góry