Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wizyta w szkole w Warszewie - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Wizyta w szkole w Warszewie

24.01.2011

Styczeń tradycyjnie jest miesiącem wszelkich podsumowań, w tym także działalności turystycznej , w której czynny udział biorą funkcjonariusze Straży Granicznej skupieni w Kole PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie. Funkcjonariusze z tej jednostki od ponad roku, wspólnie z uczniami klasy V „b” ze Szkoły Podstawowej nr 7 ze Szczecina- Warszewa, uczestniczą w rajdach i wycieczkach turystycznych organizowanych w rejonie Szczecina.

Styczeń tradycyjnie jest miesiącem wszelkich podsumowań, w tym także działalności turystycznej , w której czynny udział biorą funkcjonariusze Straży Granicznej skupieni w Kole PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie. Funkcjonariusze z tej jednostki od ponad roku, wspólnie z uczniami klasy V „b” ze Szkoły Podstawowej nr 7 ze Szczecina- Warszewa, uczestniczą w rajdach i wycieczkach turystycznych organizowanych w rejonie Szczecina.

20 stycznia b.r. członkowie koła - funkcjonariusze PSG w Szczecinie mjr SG Wojciech Przybyszewski oraz mjr SG Artur Ochał, pragnąc wyróżnić najbardziej aktywnych, młodych turystów wręczyli czterem uczniom odznaki krajoznawczo-turystyczne: „Znam Szczecin” i „Regionalną Odznaką Krajoznawczą” (obie w stopniu brązowym). Odznaki otrzymali uczniowie: Łukasz Jeżewski, Bartosz Augustyniak, Jakub Siemaszko i Krzysztof Ochał. Uroczyste wręczenie odbyło się podczas lekcji wychowawczej prowadzonej przez p. Janinę Wilczyńską a wręczył je mjr SG Wojciech Przybyszewski, członek zarządu Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka.


W obecnym roku uczniowie i funkcjonariusze Straży Granicznej również uczestniczyć będą we wspólnych rajdach i wycieczkach, dlatego życzmy im „szerokiego szlaku” i zdobycia kolejnych odznak turystycznych.

Należy nadmienić, że Koło PTTK nr 39 w Szczecinie jest jednym z najstarszych kół turystycznych w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego historia sięga blisko 50 lat, gdy rozpoczynało ono swoją działalność w strukturach WOP. Obecnie zrzesza około 20 członków – funkcjonariuszy SG a także byłych funkcjonariuszy i członków rodzin. Sztandarowymi imprezami z udziałem członków koła są rajdy „Szlakami obrońców granic” oraz „Policyjne spotkania turystyczne”.


do góry