Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Szkolenia kolegów z Policji - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Szkolenia kolegów z Policji

10.02.2011

Funkcjonariusze Zespołu postępowań administracyjnych w sprawach transportu drogowego grupy patrolowej Placówki SG w Szczecinie przeprowadzili w dniach 7 i 8 lutego bieżącego roku szkolenie dla funkcjonariuszy Policji.

Funkcjonariusze Zespołu postępowań administracyjnych w sprawach transportu drogowego grupy patrolowej Placówki SG w Szczecinie przeprowadzili w dniach 7 i 8 lutego bieżącego roku szkolenie dla funkcjonariuszy Policji.
W Komendzie Powiatowej w Gryfinie strażnicy graniczni podzielili się swoimi informacjami na temat przepisów, dokumentacji i zdarzeń z zakresu kontroli transportu drogowego oraz kontroli czasu pracy kierowców. Przekazane zagadnienia będą pomocne dla policjantów realizujący tego typu zadania na drogach powiatu gryfińskiego. Ciekawostką szkolenia była prezentacja możliwości i obsługi tachoskanu będącego od niedawna na wyposażeniu Placówki w Szczecinie. Dobra współpraca naszych jednostek owocuje wymianą informacji i doświadczeń dla podniesienia profesjonalizmu wykonywanych zadań i czynności.

W ubiegłym roku funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie skontrolowali na drogach województwa zachodniopomorskiego łącznie 978 pojazdów ciężarowych na polskich numerach rejestracyjnych oraz 731 na numerach innych państw. W związku z ujawnionymi naruszeniami ustawy o transporcie drogowym wszczęto 127 postępowań, które zakończyły się 84 decyzjami administracyjnymi o nałożeniu kar finansowych na przewoźników na łączną kwotę ponad 300 tys. złotych lub mandatami karnymi. Ponadto skontrolowano 3505 dni pracy kierowców.do góry