Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Posiedzenie Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego w Komendzie Oddziału - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Posiedzenie Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego w Komendzie Oddziału

01.03.2012

1 marca 2012r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się posiedzenie Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której członkiem jest m.in. Komendant Oddziału, w jego imieniu, w spotkaniach Rady bierze udział mjr SG Jarosław Żaguń - Naczelnik Wydziału Granicznego. To pierwsze posiedzenie Rady, które miało miejsce w Komendzie NoOSG. Każdorazowo członkowie Rady spotykają się w siedzibie innych służb. Na spotkaniu omówiono bieżącą sytuację związaną z bezpieczeństwem na drogach, uwzględniając statystyki dotyczące udziału osób nietrzeźwych w ruchu drogowym. Poruszano również temat współpracy między służbami oraz systemu informowania i komunikacji. Omówiono również problematykę związaną z jakością szkolenia młodych kierowców i jakością praktyk w jeździe jaką nabywają zanim staną się samodzielnymi uczestnikami ruchu. Poruszano również kwestie konkursów i zawodów dla dzieci i młodzieży z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1 marca 2012r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się posiedzenie Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której członkiem jest m.in. Komendant Oddziału, w jego imieniu, w spotkaniach Rady bierze udział mjr SG Jarosław Żaguń - Naczelnik Wydziału Granicznego. To pierwsze posiedzenie Rady, które miało miejsce w Komendzie NoOSG. Każdorazowo członkowie Rady spotykają się w siedzibie innych służb.

Na spotkaniu omówiono bieżącą sytuację związaną z bezpieczeństwem na drogach, uwzględniając statystyki dotyczące udziału osób nietrzeźwych w ruchu drogowym. Poruszano również temat współpracy między służbami oraz systemu informowania i komunikacji. Omówiono również problematykę związaną z jakością szkolenia młodych kierowców i jakością praktyk w jeździe jaką nabywają zanim staną się samodzielnymi uczestnikami ruchu. Poruszano również kwestie konkursów i zawodów dla dzieci i młodzieży z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Lubuska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zespołem koordynacyjnym w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Rada zajmuje się:

1. Opracowywaniem regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Opiniowaniem projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Zatwierdzaniem planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Inicjowaniem kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Inicjowaniem współpracy międzywojewódzkiej.

6. Współpracą z właściwymi organizacjami społecznymi, instytucjami pozarządowymi.

7. Inicjowaniem działalności edukacyjno-informacyjnej.

8. Analizowaniem i oceną podejmowanych działań.

9. Występowaniem z propozycjami i wnioskami rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

źródło: http://www.zgora.wordy.pl/index.php?id=307&lng=pl

do góry