Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Przedstawiciele PNCW na konferencji w Lublinie - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Przedstawiciele PNCW na konferencji w Lublinie

19.11.2012

W dniu 15 listopada 2012 r. przedstawiciele Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku uczestniczyli w konferencji w Lublinie zorganizowanej przez Instytut na rzecz Państwa Prawa i Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL pod patronatem Fundacji Konrada Adenauera zatytułowanej "Zanikające Granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina". Przedstawiciele PNCW - koordynatorzy Straży Granicznej, Policji Landowej Niemiec oraz Policji Federalnej Niemiec por. SG Marek Fila, POR Ulf Buschmann, EPHK Gerhard Adler wygłosili referat nt. „Doświadczenia Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku". Ponadto gościem konferencji był Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Waldemar Hołodniuk, który przedstawił temat „Wdrażania dorobku Schengen w Polsce z perspektywy Straży Granicznej”.

W dniu 15 listopada 2012 r. przedstawiciele Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku uczestniczyli w konferencji w Lublinie zorganizowanej przez Instytut na rzecz Państwa Prawa i Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL pod patronatem Fundacji Konrada Adenauera zatytułowanej "Zanikające Granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina". Przedstawiciele PNCW - koordynatorzy Straży Granicznej, Policji Landowej Niemiec oraz Policji Federalnej Niemiec por. SG Marek Fila, POR Ulf Buschmann, EPHK Gerhard Adler wygłosili referat nt. „Doświadczenia Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku".

Ponadto gościem konferencji był Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Waldemar Hołodniuk, który przedstawił temat „Wdrażania dorobku Schengen w Polsce z perspektywy Straży Granicznej”.


do góry