Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej POLEX 2013 - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

POLEX 2013

24.04.2013

23 kwietnia 2013 roku funkcjonariusze Wydziału Koordynacji Działań i Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z niemieckimi kolegami z pilotażowego projektu „ Wspólnej Niemiecko-Polskiej Placówki z mieszaną obsadą z siedzibą w Ludwigsdorfie” w m. Trzebień prowadzili działania w formie kontroli granicznej w ramach międzynarodowych ćwiczeń dla grup poszukiwawczo-ratowniczych „POLEX 2013”. Ćwiczenia prowadzone były w dniach 22-25 kwietnia 2013 roku z udziałem ponad 700 osób, na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu, są organizowane przez Państwową Straż Pożarną, która w bieżącym roku pełni funkcję wiceprzewodnictwa grupy regionalnej INSARAG Europa/Afryka/Bliski Wschód oraz Sekretariat INSARAG.

23 kwietnia 2013 roku funkcjonariusze Wydziału Koordynacji Działań i Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z niemieckimi kolegami z pilotażowego projektu „ Wspólnej Niemiecko-Polskiej Placówki z mieszaną obsadą z siedzibą w Ludwigsdorfie” w m. Trzebień prowadzili działania w formie kontroli granicznej w ramach międzynarodowych ćwiczeń dla grup poszukiwawczo-ratowniczych „POLEX 2013”. Ćwiczenia prowadzone były w dniach 22-25 kwietnia 2013 roku z udziałem ponad 700 osób, na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu, są organizowane przez Państwową Straż Pożarną, która w bieżącym roku pełni funkcję wiceprzewodnictwa grupy regionalnej INSARAG Europa/Afryka/Bliski Wschód oraz Sekretariat INSARAG.


Ćwiczenia zostały zaplanowane w taki sposób, aby uczestniczące w nich grupy prowadziły działania ciągłe przez 36 godzin od momentu pozorowanego przekroczenia granicy kraju do zakończenia działań. Udział funkcjonariuszy Straży Granicznej w ćwiczeniach i podjęcie przez nich czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli granicznej dotyczył wyłącznie grup przekraczających granicę państwową na terenie wirtualnego państwa „Nibylandii”. Wśród przekraczających grup byli ratownicy z Białorusi, Niemiec (THW), Rosji, Polski, Czech i Rumunii.

Nasze działania kontrolne koncentrowały się na ujawnianiu wśród grup przekraczających granicę osób stwarzających realne zagrożenie zakłócenia przebiegu zasad koordynacji działań poszukiwawczo - ratowniczych i ewentualne niedopuszczenie do ich wjazdu na terytorium państwa „Nibylandii” oraz zapoznanie funkcjonariuszy z organizacją i przebiegiem działań w sytuacjach wystąpienia podobnych zagrożeń. Istotnym elementem tych działań było sprawdzenie nowych zasad koordynacji działań poszukiwawczo – ratowniczych opracowanych przez grupę roboczą do spraw operacyjnych (Operational Working Group) działającą przy INSARAG, a także współpraca grup między sobą i z zespołem ekspertów ONZ ds. szacowania skutków katastrof (UNDAC), którzy tworzą trzon sztabu OSOCC oraz punkt przyjęcia sił RDC.


do góry