Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wizyta Ministra SW Brandenburgii w PNCW - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Wizyta Ministra SW Brandenburgii w PNCW

20.09.2013

18.09.2013 r. na zaproszenie strony niemieckiej w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku przebywał Minister Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Brandenburgii Pan Ralf Holzschuher. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy, jak również sposobami wymiany informacji. Delegacji z ramienia Straży Granicznej towarzyszył: Zastępca Naczelnika Wydziału – Kierownik Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego por. SG Marek FILA.

18.09.2013 r. na zaproszenie strony niemieckiej w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku przebywał Minister Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Brandenburgii Pan Ralf Holzschuher. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy, jak również sposobami wymiany informacji. Delegacji z ramienia Straży Granicznej towarzyszył: Zastępca Naczelnika Wydziału – Kierownik Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego por. SG Marek FILA.


do góry