Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Spotkanie robocze z inspektorami pracy - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Spotkanie robocze z inspektorami pracy

18.10.2013

17.10.2013r w PSG w Tuplicach odbyło się spotkanie robocze, zorganizowane przez funkcjonariuszy Grupy ds. Cudzoziemców z tej Placówki, z udziałem 3 inspektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Debata miała na celu wymianę wspólnych doświadczeń i informacji w zakresie przeprowadzanych kontroli legalności legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski a także omówienie strategii podejmowania wspólnych działań kontrolnych.


17.10.2013r w PSG w Tuplicach odbyło się spotkanie robocze, zorganizowane przez funkcjonariuszy Grupy ds. Cudzoziemców z tej Placówki, z udziałem 3 inspektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Debata miała na celu wymianę wspólnych doświadczeń i informacji w zakresie przeprowadzanych kontroli legalności legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski a także omówienie strategii podejmowania wspólnych działań kontrolnych.
do góry