Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Współpraca SG i Policji - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Współpraca SG i Policji

31.10.2014

Szkolenie dla wrocławskich policjantów dotyczące zmian w ustawie o cudzoziemcach przeprowadziła funkcjonariuszka z Placówki SG we Wrocławiu – Strachowicach. Chor. SG Monika Andrzejewska z Grupy ds. Cudzoziemców szczegółowo omówiła ostatnio wprowadzone zmiany w ustawie.Policjanci zainteresowani byli przede wszystkim kwestiami przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, a także zatrzymywaniem obcokrajowców i kierowaniem do komendanta placówki wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu.Placówka SG we Wrocławiu – Strachowicach prowadzi z policjantami ścisłą współpracę. 30 października 2014 r. odbyło się kolejne wspólne szkolenie wrocławskich pirotechników i funkcjonariuszy Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Szkolenie miało miejsce na poligonie Wojsk Lądowych w Żaganiu, gdzie minerzy - pirotechnicy zostali zapoznani z nowymi materiałami wybuchowymi i środkami pirotechnicznymi produkowanymi przez polskie zakłady.Podczas szkolenia nastąpiła wymiana doświadczeń, przewodnik zaprezentował umiejętności psa służbowego SG w zakresie szkolenia specjalistycznego dotyczącego wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni. Głównym celem tych zajęć było przede wszystkim doskonalenie umiejętności obchodzenia się z materiałami wybuchowymi, a także właściwy dobór mocy ładunku do konkretnego zadania oraz obserwacja fali uderzeniowej po detonacji ładunku wybuchowego.{gallery}2014/10/wroclawpolicja{/gallery}Linki do filmów ze szkolenia:https://www.dropbox.com/s/ehxycw3eoll5hz6/WP_20141030_093018Z.mp4?dl=0https://www.dropbox.com/s/s1qmyh9bp7hp540/WP_20141030_110653Z.mp4?dl=0

Szkolenie dla wrocławskich policjantów dotyczące zmian w ustawie o cudzoziemcach przeprowadziła funkcjonariuszka z Placówki SG we Wrocławiu – Strachowicach. Chor. SG Monika Andrzejewska z Grupy ds. Cudzoziemców szczegółowo omówiła ostatnio wprowadzone zmiany w ustawie.
Policjanci zainteresowani byli przede wszystkim kwestiami przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, a także zatrzymywaniem obcokrajowców i kierowaniem do komendanta placówki wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu.
Placówka SG we Wrocławiu – Strachowicach prowadzi z policjantami ścisłą współpracę. 30 października 2014 r. odbyło się kolejne wspólne szkolenie wrocławskich pirotechników i funkcjonariuszy Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Szkolenie miało miejsce na poligonie Wojsk Lądowych w Żaganiu, gdzie minerzy - pirotechnicy zostali zapoznani z nowymi materiałami wybuchowymi i środkami pirotechnicznymi produkowanymi przez polskie zakłady.
Podczas szkolenia nastąpiła wymiana doświadczeń, przewodnik zaprezentował umiejętności psa służbowego SG w zakresie szkolenia specjalistycznego dotyczącego wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.
Głównym celem tych zajęć było przede wszystkim doskonalenie umiejętności obchodzenia się z materiałami wybuchowymi, a także właściwy dobór mocy ładunku do konkretnego zadania oraz obserwacja fali uderzeniowej po detonacji ładunku wybuchowego.


Linki do filmów ze szkolenia:
https://www.dropbox.com/s/ehxycw3eoll5hz6/WP_20141030_093018Z.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1qmyh9bp7hp540/WP_20141030_110653Z.mp4?dl=0
do góry