Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Spotkanie w PNCW w Świecku - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Spotkanie w PNCW w Świecku

28.05.2014

W dniu 27.05.2014r. w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku odbyło się spotkanie robocze oficerów Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze i Krajowego Dowództwa Wojskowego w Poczdamie. Celem spotkania były praktyczne ustalenia, w zakresie wykonywania zadań oficerów łącznikowych sił zbrojnych obu stron, wyznaczonych do pełnienia służby w PNCW w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń o charakterze niemilitarnym i skutków klęsk żywiołowych na terenach przygranicznych.

W dniu 27.05.2014r. w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku odbyło się spotkanie robocze oficerów Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze i Krajowego Dowództwa Wojskowego w Poczdamie. Celem spotkania były praktyczne ustalenia, w zakresie wykonywania zadań oficerów łącznikowych sił zbrojnych obu stron, wyznaczonych do pełnienia służby w PNCW w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń o charakterze niemilitarnym i skutków klęsk żywiołowych na terenach przygranicznych.
Rozmowy są skutkiem realizacji postanowień porozumienia zawartego 07.03.2014r. między Szefem WSzW w Zielonej Górze i Komendantem NoOSG w Krośnie Odrzańskim. Porozumienie zapewni właściwą i efektywną wymianę informacji między służbami w sferze obronności i na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.
W spotkaniu uczestniczyła mjr SG Elżbieta Cużytek – koordynator służb polskich Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy, a ze strony niemieckiej z-ca koordynatora służb niemieckich Uwe Gensch. Koordynatorzy przedstawili zadania PNCW oraz zapoznali pozostałych uczestników ze strukturą centrum.

do góry