Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Z wizytą u Piłsudczyków - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Z wizytą u Piłsudczyków

21.04.2010

14 kwietnia 2010 r. mjr SG Artur Ochał z Placówki SG w Szczecinie wziął udział w uroczystym spotkaniu Związku Piłsudczyków RP – Koło w Szczecinie. Organizacja ta skupia w swoich szeregach osoby, które związały swe życie z ideałami i historią Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kultywują one tradycje ruchu Piłsudczyków oraz promują myśli i dokonania Marszałka.Prezesem szczecińskiego Koła jest Bohdan Walknowski, a Komendantem ppłk rez. Jerzy Rozpondek. Podczas spotkania mjr Ochał wygłosił prelekcję poświęconą służbie żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza na Suwalszczyźnie w latach 1927-1939. To z ich inicjatywy ufundowany został pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Filipowie.

14 kwietnia 2010 r. mjr SG Artur Ochał z Placówki SG w Szczecinie wziął udział w uroczystym spotkaniu Związku Piłsudczyków RP – Koło w Szczecinie. Organizacja ta skupia w swoich szeregach osoby, które związały swe życie z ideałami i historią Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kultywują one tradycje ruchu Piłsudczyków oraz promują myśli i dokonania Marszałka.
Prezesem szczecińskiego Koła jest Bohdan Walknowski, a Komendantem ppłk rez. Jerzy Rozpondek. Podczas spotkania mjr Ochał wygłosił prelekcję poświęconą służbie żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza na Suwalszczyźnie w latach 1927-1939. To z ich inicjatywy ufundowany został pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Filipowie.
Ilustracją odczytu był multimedialny pokaz zdjęć poświęconych codziennej służbie i życiu żołnierzy Batalionu KOP „Suwałki”. W trakcie dyskusji po prelekcji, kilku członków koła opowiedziało o swoich związkach z historią żołnierzy polskich formacji granicznych na pograniczu polsko – sowieckim i polsko – łotewskim w okresie II Rzeczypospolitej. Mjr SG Artur Ochał jest autorem monografii: Batalion KOP „Suwałki” 1927-1939” oraz „Słownika oficerów i chorążych Korpusu Ochrony Pogranicza w Suwałkach (1927-1939), które zostały wydane na początku b.r. m.in. przy wsparciu NSZZ FSG.

tekst: por. SG Piotr Wojtunik (PSG w Szczecinie)
do góry