Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Święto w PSG w Kaliszu - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Święto w PSG w Kaliszu

10.06.2010

Dnia 18 maja 2010 roku w Placówce Straży Granicznej w Kaliszu świętowano 19 rocznicę powołania do życia Straży Granicznej. Razem z funkcjonariuszami i pracownikami PSG Kalisz świętowali znamienici goście: - v-ce prezydent miasta Kalisz Pan Tadeusz Krawczykowski - Przewodnicząca rady miasta Kalisz Pani Adela Przybył - Sekretarz gminy Jarocin Pan Mariusz Gryzka - Komendant Miejskiej Policji w Kaliszu – podinspektor Mirosław Ścisły - Z-ca Komendanta Straży Pożarnej w Kaliszu – młodszy brygadier Marek Burzyński- Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu - Leszek Kudła - Z-ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu – major Roman Sławik - Kapelan Parafii Wojskowej w Kaliszu – ksiądz pułkownik Bogdan Radziszewski

Dnia 18 maja 2010 roku w Placówce Straży Granicznej w Kaliszu świętowano 19 rocznicę powołania do życia Straży Granicznej. Razem z funkcjonariuszami i pracownikami PSG Kalisz świętowali znamienici goście:
- v-ce prezydent miasta Kalisz Pan Tadeusz Krawczykowski
- Przewodnicząca rady miasta Kalisz Pani Adela Przybył
- Sekretarz gminy Jarocin Pan Mariusz Gryzka
- Komendant Miejskiej Policji w Kaliszu – podinspektor Mirosław Ścisły
- Z-ca Komendanta Straży Pożarnej w Kaliszu – młodszy brygadier Marek Burzyński
- Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu - Leszek Kudła
- Z-ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu – major Roman Sławik
- Kapelan Parafii Wojskowej w Kaliszu – ksiądz pułkownik Bogdan Radziszewski
Komendant Placówki Straży Granicznej w Kalisz kpt. SG Paweł Maziec w swoim przemówieniu podziękował władzom miasta Kalisz i miasta Jarocin za wsparcie finansowe, (Kalisz - 34 000 zł, Jarocin - 18 000 zł). Pieniądze te zostały przeznaczone na remont Placówki i wypełnianie przez funkcjonariuszy podstawowych zadań Straży Granicznej. Komendant podziękował również funkcjonariuszom i pracownikom PSG Kalisz za sumienne i rzetelne wypełnianie swoich obowiązków służbowych. Święto Straży Granicznej było także okazją do wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowań na wyższe stopnie służbowe.
do góry