Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Uroczystość wręczenia sztandaru NoOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Uroczystość wręczenia sztandaru NoOSG

10.11.2010

10 listopada (środa) o godzinie 12.00 na Placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości połączonej z wręczeniem sztandaru Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. 92 lata temu Polska po 123 latach niewoli wyzwoliła się spod jarzma swych zaborców. Przez ponad wiek kraj nasz nie istniał na mapie świata. Trzy rozbiory zabrały Polakom ich państwo. Żył jednak naród i jego kultura. Przez tyle lat okupionych krwią poległych w walce o niepodległość, nadzieja i patriotyzm pozostawały żywe. To nie bez powodu w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej wręczono sztandar ufundowany przez społeczność ziem zachodnich.

10 listopada (środa) o godzinie 12.00 na Placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości połączonej z wręczeniem sztandaru Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.
92 lata temu Polska po 123 latach niewoli wyzwoliła się spod jarzma swych zaborców. Przez ponad wiek kraj nasz nie istniał na mapie świata. Trzy rozbiory zabrały Polakom ich państwo. Żył jednak naród i jego kultura. Przez tyle lat okupionych krwią poległych w walce o niepodległość, nadzieja i patriotyzm pozostawały żywe.
To nie bez powodu w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej wręczono sztandar ufundowany przez społeczność ziem zachodnich.
Sztandar to symbol najwyższych wartości: patriotyzmu, honoru, męstwa, bohaterstwa i nieprzerwanego nigdy zobowiązania wobec Ojczyzny. Sztandar ten w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Marek Borkowski. Jednymi z osób wbijających gwoździe honorowe i pamiątkowe w drzewiec sztandaru będą Wojewoda Lubuski Pani Helena Hatka oraz w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Pan Andrzej Świder.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali:
 - płk w stanie spoczynku Walerian MIKOŁAJCZAK – niegdyś zastępca Dowódcy Wojsk Ochrony Pograniczna oraz Dowódca Lubuskiej Brygady WOP,
- ppłk w stanie spoczynku Marian MAZUREK,
- ppłk w stanie spoczynku Mieczysław MICHAŁOWSKI
- ppłk w stanie spoczynku Andrzej SELEGANa uroczystość obecnych było wielu zaproszonych gości, przedstawicieli urzędów, samorządów, służb polskich i niemieckich, formacji kombatanckich, szkół, sądów i prokuratur, oraz mieszkańcy Krosna Odrzańskiego.

Uroczystości towarzyszyła orkiestra reprezentacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej, która zakończyła uroczystość pokazem swych muzycznych umiejętności.
W ramach uroczystości odbył się również apel pamięci prowadzony przez żołnierzy z Garnizonu Krosno Odrzańskie pod dowództwem ppłk Krzysztofa Pobiedzińskiego. Apel ten został poświęcony tym, którzy zginęli w walce o niepodległość naszego kraju. Przy Pomniku Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Ponadto z okazji Narodowego Święta Niepodległości prawie 200 funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wyróżnionych lub mianowanych na kolejne stopnie. Czterdziestu spośród nich na uroczystym apelu w Komendzie Oddziału otrzymało wyróżnienia i mianowania z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Marka Borkowskiego.do góry