Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pogrzeb płk Stanisława Głąba - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Pogrzeb płk Stanisława Głąba

13.09.2010

9 września 2010 roku w strugach deszczu pożegnaliśmy zmarłego 04.09.2010 r. pierwszego Komendanta Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej - pułkownika Stanisława Głąba. Pułkownik Głąb urodził się 02.07.1941 roku. Większość swojego zawodowego życia poświęcił służbie w Pomorskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pograniczna w Szczecinie. W chwili utworzenia Straży Granicznej powierzono mu zadanie zorganizowania i dowodzenia Pomorskim Oddziałem SG w Szczecinie. W tym okresie przygotowany został etat POSG oraz zorganizowana komenda Oddziału. Rok po utworzeniu POSG w maju 1992 roku dzięki staraniom Komendanta i zaangażowaniu środowiska nadano młodej jednostce sztandar. Po przejściu na emeryturę płk Głąb aktywnie działał społecznie w wielu organizacjach, m.in. Towarzystwie Przyjaciół Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, wspierał inicjatywy lokalne w miejscu zamieszkania oraz czynnie uczestniczył w życiu Koła nr 2 ZBŻZ i OR WP im. PB WOP w Szczecinie.

9 września 2010 roku w strugach deszczu pożegnaliśmy zmarłego 04.09.2010 r. pierwszego Komendanta Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej - pułkownika Stanisława Głąba. Pułkownik Głąb urodził się 02.07.1941 roku. Większość swojego zawodowego życia poświęcił służbie w Pomorskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pograniczna w Szczecinie. W chwili utworzenia Straży Granicznej powierzono mu zadanie zorganizowania i dowodzenia Pomorskim Oddziałem SG w Szczecinie. W tym okresie przygotowany został etat POSG oraz zorganizowana komenda Oddziału. Rok po utworzeniu POSG w maju 1992 roku dzięki staraniom Komendanta i zaangażowaniu środowiska nadano młodej jednostce sztandar. Po przejściu na emeryturę płk Głąb aktywnie działał społecznie w wielu organizacjach, m.in. Towarzystwie Przyjaciół Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, wspierał inicjatywy lokalne w miejscu zamieszkania oraz czynnie uczestniczył w życiu Koła nr 2 ZBŻZ i OR WP im. PB WOP w Szczecinie.

Po mszy św. w intencji zmarłego odprawionej w kościele garnizonowym w Szczecinie trumnę z ciałem pochowano na Cmentarzu Centralnym w asyście orkiestry wojskowej, kompanii honorowej i pocztów sztandarowych. Komendanta, kolegę, przyjaciela żegnali byli żołnierze WOP, z ostatnim dowódcą Pomorskiej Brygady płk. dypl. Henrykiem Grzybowskim, byli Komendanci i funkcjonariusze Pomorskiego Oddziału SG, delegacje Placówek SG w Szczecinie, Szczecinie Porcie, Szczecinie Goleniowie, Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG – płk Michał Kogut, kapelani SG z Krosna Odrzańskiego i Raciborza oraz kapelan parafii garnizonowej w Szczecinie. Pułkownik Stanisław Głąb przeżył 69 lat.

Spoczywaj w pokoju.


do góry