Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Honorowi Dawcy Krwi z PSG w Olszynie - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Honorowi Dawcy Krwi z PSG w Olszynie

31.01.2011

 28.01.2011r. dziewięciu funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Olszynie w Stacji Krwiodawstwa w Żarach honorowo oddało 4050 ml krwi. Wszyscy są członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działającego przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, który powstał 28 września 2010r. Zaznaczyć należy, że wśród 10 członków klubu z Placówki Straży Granicznej w Olszynie jest funkcjonariusz, który otrzymał już Brązową Odznakę HDK PCK za oddanie 6 litrów krwi. Klub Honorowych Dawców Krwi organizuje honorowe krwiodawstwa na terenie NoOSG, propaguje ideę honorowego dawstwa krwi pośród funkcjonariuszy i pracowników NoOSG, w instytucjach związanych z SG oraz w miejscu zamieszkania. Klub aktywnie działa na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

 28.01.2011r. dziewięciu funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Olszynie w Stacji Krwiodawstwa w Żarach honorowo oddało 4050 ml krwi. Wszyscy są członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działającego przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, który powstał 28 września 2010r. Zaznaczyć należy, że wśród 10 członków klubu z Placówki Straży Granicznej w Olszynie jest funkcjonariusz, który otrzymał już Brązową Odznakę HDK PCK za oddanie 6 litrów krwi. Klub Honorowych Dawców Krwi organizuje honorowe krwiodawstwa na terenie NoOSG, propaguje ideę honorowego dawstwa krwi pośród funkcjonariuszy i pracowników NoOSG, w instytucjach związanych z SG oraz w miejscu zamieszkania. Klub aktywnie działa na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego.do góry