Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 66 rocznica wkopania pierwszego słupa granicznego - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

66 rocznica wkopania pierwszego słupa granicznego

07.03.2011

28 lutego 2011 roku w Czelinie odbyły się uroczystości związane z obchodami 66 rocznicy wkopania pierwszego słupa granicznego na brzegu Odry. Dokonali tego dokładnie 66 lat temu 27 lutego 1945 roku żołnierze 6 Batalionu Mostowo-Pontonowego na zachodniej rubieży Rzeczpospolitej, byli to: kpr. Adolf Wędrzyński, który wkopał słup, następnie w barwy narodowe pomalował go chor. Stefan Kobka, natomiast napis POLSKA wykonał ppor. Władysław Cieślak. W rocznicę tych wydarzeń władze gminy Mieszkowice przy udziale weteranów walk II wojny światowej, dzieci i młodzieży szkół z Czelina i Mieszkowic, mieszkańców Czelina oraz przybyłych ze Szczecina przedstawicieli Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP oraz funkcjonariuszy Placówki SG w Szczecinie wspominali tych, którzy oddali życie w ofiarnej walce na tym terenie.

28 lutego 2011 roku w Czelinie odbyły się uroczystości związane z obchodami 66 rocznicy wkopania pierwszego słupa granicznego na brzegu Odry. Dokonali tego dokładnie 66 lat temu 27 lutego 1945 roku żołnierze 6 Batalionu Mostowo-Pontonowego na zachodniej rubieży Rzeczpospolitej, byli to: kpr. Adolf Wędrzyński, który wkopał słup, następnie w barwy narodowe pomalował go chor. Stefan Kobka, natomiast napis POLSKA wykonał ppor. Władysław Cieślak. W rocznicę tych wydarzeń władze gminy Mieszkowice przy udziale weteranów walk II wojny światowej, dzieci i młodzieży szkół z Czelina i Mieszkowic, mieszkańców Czelina oraz przybyłych ze Szczecina przedstawicieli Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP oraz funkcjonariuszy Placówki SG w Szczecinie wspominali tych, którzy oddali życie w ofiarnej walce na tym terenie.
Obchody 66 rocznicy rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Czelinie pod przewodnictwem ks. Marka Szczuckiego. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod obelisk upamiętniający to wydarzenie, gdzie odegrano hymn państwowy. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Mieszkowice Andrzej Salwa, w kilku słowach przypomniał on zebranym wydarzenia sprzed 66 lat. Następnie w imieniu Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej głos zabrał p.o. Komendanta Placówki SG w Szczecinie mjr SG Zbigniew Włodarczyk. Wyraził on szacunek dla weteranów II wojny światowej za ofiarę, jaką złożyli w czasie walk. Wręczył kombatantom okolicznościowe tabliczki pamiątkowe, natomiast dzieciom rozdano foldery informacyjne o SG. Następnie delegacje szkół, urzędów, instytucji i weterani II wojny światowej w hołdzie poległym żołnierzom złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości uczniowie szkoły podstawowej w Czelinie przedstawili przygotowaną specjalnie na tę okoliczność część artystyczną.


do góry