Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nowy Zastępca Komendanta Oddziału - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Nowy Zastępca Komendanta Oddziału

20.04.2011

20 kwietnia br. w Sali Tradycji w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się oficjalne wprowadzenie nowego Zastępcy Komendanta Oddziału odpowiedzialnego za sprawy logistyczne. Rozkazem Komendanta Głównego SG obowiązki Zastępcy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dniem 20 kwietnia br. zostały powierzone płk. SG Wiesławowi ROKICKIEMU. W czasie uroczystej odprawy z kadrą kierowniczą obecni byli przedstawiciele Komendy Głównej SG w osobach Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG płk. SG Mirosława Włodarczyka oraz Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG – mjr SG Marty Krukowskiej.

20 kwietnia br. w Sali Tradycji w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się oficjalne wprowadzenie nowego Zastępcy Komendanta Oddziału odpowiedzialnego za sprawy logistyczne. Rozkazem Komendanta Głównego SG obowiązki Zastępcy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dniem 20 kwietnia br. zostały powierzone płk. SG Wiesławowi ROKICKIEMU. W czasie uroczystej odprawy z kadrą kierowniczą obecni byli przedstawiciele Komendy Głównej SG w osobach Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG płk. SG Mirosława Włodarczyka oraz Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG – mjr SG Marty Krukowskiej.Płk SG Wiesław Rokicki jest żonaty i ma dorosłego syna, studenta Politechniki Warszawskiej. Pan pułkownik jest pasjonatem motoryzacji, w szczególności starych, terenowych samochodów. W 1987 r. ukończył studia na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na Wydziale Mechanicznym uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Po studiach rozpoczął służbę w Dowództwie Wojsk Ochrony Pogranicza w pionie logistycznym. Po rozformowaniu Wojsk Ochrony Pograniczna kontynuował swą służbę w powołanej do istnienia w miejsce WOP Straży Granicznej obejmując wysokie stanowiska zarówno w Komendzie Głównej jak i w Oddziałach SG. Od 25 maja 2009r. do wczoraj (tj. 19.04) pełnił funkcję zastępcy Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku.

Płk SG Wiesław Rokicki ukończył również studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego.


do góry