Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dwa konkursy - dwie główne nagrody dla naszego funkcjonariusza - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Dwa konkursy - dwie główne nagrody dla naszego funkcjonariusza

21.06.2011

W miesiącu maju br. zostały rozstrzygnięte dwa konkursy fotograficzne. Pierwszy organizowany przez Komendę Główną Straży Granicznej pt. „20 lat Straży Granicznej. Bezpieczeństwo – Profesjonalizm – Tradycja i Nowoczesność” oraz konkurs fotograficzny organizowany przez agencję FRONTEX, których laureatem został funkcjonariusz z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie chor. SG Krzysztof Marciniak.

W miesiącu maju br. zostały rozstrzygnięte dwa konkursy fotograficzne. Pierwszy organizowany przez Komendę Główną Straży Granicznej pt. „20 lat Straży Granicznej. Bezpieczeństwo – Profesjonalizm – Tradycja i Nowoczesność” oraz konkurs fotograficzny organizowany przez agencję FRONTEX, których laureatem został funkcjonariusz z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie chor. SG Krzysztof Marciniak.
Wręczenie nagrody głównej odbyło się podczas konferencji "European Day for Border Guards 2011" w Warszawie. Chor. SG Krzysztof Marciniak otrzymał nagrodę główną z rąk Dyrektora Frontex Ilkka Laitinen za zdjęcie pt. "Anonimowy Bohater", wytypowane z ponad 80 prac przysłanych z całej Europy. Nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na stronie internetowej http://www.ed4bg.eu/2011.html.
Natomiast w dniu 16.06.2011 r. podczas odprawy służbowej Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie kpt. SG Sławomir Szychowski w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszka Elasa przekazał na ręce zwycięzcy nagrodę rzeczową. Nagrodzone zdjęcie w kategorii zdjęć pojedynczych pt.: „Następca” przedstawia pirotechnika przygotowującego się do służby, ubierającego kombinezon pirotechniczny EOD-9". Zdjęcie zgodnie z założeniami konkursu ukazało naszą formację jako nowoczesną, dobrze wyszkoloną i profesjonalną służbę.


do góry