Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zarządu Koła Nr 2 ZŻWP w Szczecinie odznaczył funkcjonariuszy Straży Granicznej. - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Zarządu Koła Nr 2 ZŻWP w Szczecinie odznaczył funkcjonariuszy Straży Granicznej.

15.12.2011

W ubiegłą sobotę (10 grudnia br.) w sali konferencyjnej Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie odbyło się posiedzenie podsumowujące rok pracy Zarządu Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie. Po przywitaniu członków koła i przybyłych gości Prezes Koła nr 2 ZŻWP w Szczecinie Pan ppłk w st. spocz. mgr Andrzej Selega wręczył medale i odznaczenia osobom zasłużonym dla działalności koła. Brązowym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został min. Kierownik Archiwum SG w Szczecinie płk SG dr Ryszard TECHMAN. Medalem XXX- lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczeni zostali min. Kapelan NoOSG ks. ppłk SG Ryszard ROZDEBA, Naczelnik Wydziału Prezydialnego NoOSG kpt. SG Piotr WOJTUNIK oraz członek Nieetatowego Zespołu ds. Komunikacji i Promocji NoOSG z PSG w Szczecinie chor. SG Elżbieta Adamus.

W ubiegłą sobotę (10 grudnia br.) w sali konferencyjnej Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie odbyło się posiedzenie podsumowujące rok pracy Zarządu Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie. Po przywitaniu członków koła i przybyłych gości Prezes Koła nr 2 ZŻWP w Szczecinie Pan ppłk w st. spocz. mgr Andrzej Selega wręczył medale i odznaczenia osobom zasłużonym dla działalności koła. Brązowym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został min. Kierownik Archiwum SG w Szczecinie płk SG dr Ryszard TECHMAN. Medalem XXX- lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczeni zostali min. Kapelan NoOSG ks. ppłk SG Ryszard ROZDEBA, Naczelnik Wydziału Prezydialnego NoOSG kpt. SG Piotr WOJTUNIK oraz członek Nieetatowego Zespołu ds. Komunikacji i Promocji NoOSG z PSG w Szczecinie chor. SG Elżbieta Adamus.
Następnie nowym członkom Zarządu Koła Nr 2 uroczyście wręczone zostały legitymacje członkowskie ZŻWP oraz podziękowania za wsparcie inicjatywy ufundowania Sztandaru ZŻWP województwa zachodniopomorskiego. Zaproszony na posiedzenie Związku Komendant PSG w Szczecinie mjr SG Zbigniew Włodarczyk na prośbę Pana Prezesa Koła Nr 2 pokrótce przedstawił miniony rok służby w placówce oraz przybliżył noworoczne plany działalności PSG w Szczecinie. Kończąc spotkania Pan ppłk Andrzej Selega podziękował wszystkim wspierającym działalność Zarządu Koła Nr 2 ZŻWP w Szczecinie i zaprosił do dalszej współpracy i podejmowania trudu realizacji noworocznych, wspólnych przedsięwzięć.
do góry