Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Oddali krew - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Oddali krew

27.01.2012

27 stycznia 2012r., jak co kwartał, w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, krew oddawali zarówno funkcjonariusze, pracownicy cywilni, jak i mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, którzy zostali zaproszeni do Komendy Oddziału z inicjatywy Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy NoOSG i krośnieńskiego oddziału PCK. Dzięki tej akcji zielonogórska stacja krwiodawstwa wzbogaciła się o kolejne 16 litrów krwi. Byłoby jej więcej gdyby wszyscy przeszli badania. Na 60 chętnych tylko 35 osób mogło oddać dziś krew. Wielu spośród naszych funkcjonariuszy już od lat jest honorowymi dawcami tego życiodajnego płynu. Decyzja o zostaniu krwiodawcą, wiąże się ze świadomością, że być może nasza krew uratuje życie innego człowieka. Od lipca 2010 roku przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej oficjalnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, który dziś zrzesza ponad 60 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, a ich liczba z każdą akcją oddawania krwi stale rośnie.

27 stycznia 2012r., jak co kwartał, w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, krew oddawali zarówno funkcjonariusze, pracownicy cywilni, jak i mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, którzy zostali zaproszeni do Komendy Oddziału z inicjatywy Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy NoOSG i krośnieńskiego oddziału PCK. Dzięki tej akcji zielonogórska stacja krwiodawstwa wzbogaciła się o kolejne 16 litrów krwi. Byłoby jej więcej gdyby wszyscy przeszli badania. Na 60 chętnych tylko 35 osób mogło oddać dziś krew.

Wielu spośród naszych funkcjonariuszy już od lat jest honorowymi dawcami tego życiodajnego płynu. Decyzja o zostaniu krwiodawcą, wiąże się ze świadomością, że być może nasza krew uratuje życie innego człowieka.

Od lipca 2010 roku przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej oficjalnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, który dziś zrzesza ponad 60 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, a ich liczba z każdą akcją oddawania krwi stale rośnie.

Tego dnia również siedmiu funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Olszynie w Stacji Krwiodawstwa w Żarach honorowo oddało 3150 ml krwi.

Wszyscy funkcjonariusze są członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działającego przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.do góry