Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Roczna odprawa kadry kierowniczej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Roczna odprawa kadry kierowniczej

28.02.2012

28 lutego br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej Oddziału, w której uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Tomasz Pest, Zastępca Dyrektora Zarządu do spraw Cudzoziemców KGSG ppłk SG Andrzej Jakubaszek, Wicewojewoda lubuski Pan Jan Świrepo oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. W odprawie wzięli udział: Komendant NoOSG płk SG Michał Kogut wraz z zastępcami, komendanci placówek NoOSG, naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek organizacyjnych, oficer łącznikowy z Ambasady RP w Berlinie ppłk SG Ryszard Szczepura oraz przedstawiciele związków zawodowych. Roczna odprawa kadry kierowniczej ma na celu analizę przeprowadzonych czynności służbowych w roku minionym i postawienie nowych zadań na rok kolejny 2012 - opartych na wytycznych Komendanta Głównego Straży Granicznej). Zastępca Komendanta Głównego SG płk SG Tomasz Pest podziękował funkcjonariuszom za wysiłek i wkład włożony w realizację zadań służbowych w ubiegłym roku, podkreślając umiejętność dostosowania się do obecnej rzeczywistości prawnej.

28 lutego br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej Oddziału, w której uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Tomasz Pest, Zastępca Dyrektora Zarządu do spraw Cudzoziemców KGSG ppłk SG Andrzej Jakubaszek, Wicewojewoda lubuski Pan Jan Świrepo oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

W odprawie wzięli udział: Komendant NoOSG płk SG Michał Kogut wraz z zastępcami, komendanci placówek NoOSG, naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek organizacyjnych, oficer łącznikowy z Ambasady RP w Berlinie ppłk SG Ryszard Szczepura oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Roczna odprawa kadry kierowniczej ma na celu analizę przeprowadzonych czynności służbowych w roku minionym i postawienie nowych zadań na rok kolejny 2012 - opartych na wytycznych Komendanta Głównego Straży Granicznej). Zastępca Komendanta Głównego SG płk SG Tomasz Pest podziękował funkcjonariuszom za wysiłek i wkład włożony w realizację zadań służbowych w ubiegłym roku, podkreślając umiejętność dostosowania się do obecnej rzeczywistości prawnej.
do góry