Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Sekretarza Stanu w NoOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Sekretarza Stanu w NoOSG

24.04.2012

23. kwietnia 2012r. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej gościł Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego oraz Sekretarza Stanu Pana Piotra Stachańczyka wraz z delegacją oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej gen.bryg. SG Dominika Tracza. Pan Minister wraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych Niemiec Panem Hansem Peterem Fridrich zainaugurował uroczyście działania polsko - niemieckiej placówki granicznej, a w towarzystwie Komendanta Głównego SG i części delegacji zapoznał się z zadaniami i działaniami podejmowanymi przez Polsko - Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Ponadto po prowadzonych rozmowach bilateralnych na szczeblu ministerialnym oraz spotkaniu we Frankfurcie nad Odrą w Świecku odbyła się konferencja prasowa, na której Minister Jacek Cichocki ogłosił swoją decyzję o przywróceniu kontroli granicznej na czas EURO 2012 w planowanym terminie od 4 czerwca do 1 lipca br. Podczas całej wizyty towarzyszył Ministrowi Sekretarz Stanu Piotr Stachańczyk, który po konferencji prasowej udał się wraz z delegacją do Komendy NoOSG, gdzie Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut przedstawił zakres działań, infrastrukturę, organizację, zadania i wyniki Oddziału.Film z otwarcia pilotażowego projektu polsko - niemieckich placówekPrzywrócenie kontroli granicznej

23. kwietnia 2012r. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej gościł Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego oraz Sekretarza Stanu Pana Piotra Stachańczyka wraz z delegacją oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej gen.bryg. SG Dominika Tracza. Pan Minister wraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych Niemiec Panem Hansem Peterem Fridrich zainaugurował uroczyście działania polsko - niemieckiej placówki granicznej, a w towarzystwie Komendanta Głównego SG i części delegacji zapoznał się z zadaniami i działaniami podejmowanymi przez Polsko - Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Ponadto po prowadzonych rozmowach bilateralnych na szczeblu ministerialnym oraz spotkaniu we Frankfurcie nad Odrą w Świecku odbyła się konferencja prasowa, na której Minister Jacek Cichocki ogłosił swoją decyzję o przywróceniu kontroli granicznej na czas EURO 2012 w planowanym terminie od 4 czerwca do 1 lipca br.

Podczas całej wizyty towarzyszył Ministrowi Sekretarz Stanu Piotr Stachańczyk, który po konferencji prasowej udał się wraz z delegacją do Komendy NoOSG, gdzie Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut przedstawił zakres działań, infrastrukturę, organizację, zadania i wyniki Oddziału.

Film z otwarcia pilotażowego projektu polsko - niemieckich placówek

Przywrócenie kontroli granicznej

do góry