Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wampiriada - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Wampiriada

10.05.2012

09.05.2012r. W Domu Studenckim „Eskulap” w Poznaniu funkcjonariusze należący do koła PCK przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej (NoOSG) z Placówki w Poznaniu – Ławicy brali udział w akcji oddawania krwi w ramach imprezy „WAMPIRIADA” organizowanej przez Niezależny Związek Studentów przy współpracy z Regionalnym Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. 10 funkcjonariuszy oddało łącznie 4,5 l krwi. Funkcjonariusze reprezentowali również nasza formację poprzez pokaz sprzętu pirotechnicznego, sprzętu służącego do kontroli dokumentów, sprzętu techniki kryminalistycznej, uzbrojenia i wyposażenia f-szy SG.

09.05.2012r. W Domu Studenckim „Eskulap” w Poznaniu funkcjonariusze należący do koła PCK przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej (NoOSG) z Placówki w Poznaniu – Ławicy brali udział w akcji oddawania krwi w ramach imprezy „WAMPIRIADA” organizowanej przez Niezależny Związek Studentów przy współpracy z Regionalnym Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

10 funkcjonariuszy oddało łącznie 4,5 l krwi.

Funkcjonariusze reprezentowali również nasza formację poprzez pokaz sprzętu pirotechnicznego, sprzętu służącego do kontroli dokumentów, sprzętu techniki kryminalistycznej, uzbrojenia i wyposażenia f-szy SG.do góry