Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej "Język angielski w komunikacji morskiej" - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

"Język angielski w komunikacji morskiej"

21.06.2013

Od 17 do 21 czerwca 2013 roku odbył się kurs doskonalący nt. „Język angielski w komunikacji morskiej” dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Porcie. Kurs prowadzili lektorzy Zespołu Języków Obcych z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie: mjr SG Elżbieta Jurewicz i st. chor. SG Joanna Zyłka. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach szkoleniowych Placówki SG w Szczecinie. Podczas kursu słuchacze poszerzyli zasób słownictwa oraz rozwijali swoje kompetencje językowe w zakresie kontroli osób, dokumentów i pomieszczeń na jednostkach pływających oraz kontroli legalności pobytu przeprowadzanych na terenie miasta portowego. Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze i zakończyło się zaliczeniem w formie ustnej.

Od 17 do 21 czerwca 2013 roku odbył się kurs doskonalący nt. „Język angielski w komunikacji morskiej” dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Porcie. Kurs prowadzili lektorzy Zespołu Języków Obcych z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie: mjr SG Elżbieta Jurewicz i st. chor. SG Joanna Zyłka. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach szkoleniowych Placówki SG w Szczecinie. Podczas kursu słuchacze poszerzyli zasób słownictwa oraz rozwijali swoje kompetencje językowe w zakresie kontroli osób, dokumentów i pomieszczeń na jednostkach pływających oraz kontroli legalności pobytu przeprowadzanych na terenie miasta portowego. Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze i zakończyło się zaliczeniem w formie ustnej.


do góry