Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Roczna odprawa kadry kierowniczej NoOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Roczna odprawa kadry kierowniczej NoOSG

04.03.2014

4 marca br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej Oddziału, w której uczestniczył zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen.bryg. SG Marek Borkowski. Ponadto na odprawę z podsumowaniem działań za miniony rok i wskazaniem wytycznych na rok obecny zaproszono włodarzy ziem lubuskich, w tym Panią Elżbietę Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewodę Lubuskiego - w którego imieniu udział w odprawie wziął wicewojewoda Jan Świrepo, przedstawicieli służb mundurowych, lubuskich prokuratorów okręgowych, prezesa Sądu Rejonowego i Prokuratora Rejonowego z Krosna Odrzańskiego, a także Burmistrza Krosna Odrzańskiego i starostę krośnieńskiego.

4 marca br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej Oddziału, w której uczestniczył zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen.bryg. SG Marek Borkowski. Ponadto na odprawę z podsumowaniem działań za miniony rok i wskazaniem wytycznych na rok obecny zaproszono włodarzy ziem lubuskich, w tym Panią Elżbietę Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewodę Lubuskiego - w którego imieniu udział w odprawie wziął wicewojewoda Jan Świrepo, przedstawicieli służb mundurowych, lubuskich prokuratorów okręgowych, prezesa Sądu Rejonowego i Prokuratora Rejonowego z Krosna Odrzańskiego, a także Burmistrza Krosna Odrzańskiego i starostę krośnieńskiego.

W odprawie wzięli udział: Komendant NoOSG płk SG Andrzej Kamiński wraz z zastępcami, komendanci placówek NoOSG, naczelnicy wydziałów oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Głos zabrali również zaproszeni goście. Marszałek Elżbieta Polak podkreślała, że obecność Nadodrzańskiej Straży Granicznej w regionie lubuskim to także jeden z gwarantów bezpieczeństwa regionu. Pan Jan Świrepo dziękował za wkład w różne przedsięwzięcia podejmowane w województwie lubuskim. A gen.bryg. SG Marek Borkowski podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za służbę i pracę w minionym roku, jak mówił "ubiegły rok był specyficzny w związku z reorganizacją, która też dotknęła Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. To był ogrom pracy (...)".

Roczna odprawa kadry kierowniczej ma na celu analizę przeprowadzonych czynności służbowych w roku minionym i postawienie nowych zadań na rok kolejny 2014 - opartych na wytycznych Komendanta Głównego Straży Granicznej.


do góry