Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Krwiodawcy z Placówek w Poznaniu – Ławicy i Zgorzelcu oddawali krew - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Krwiodawcy z Placówek w Poznaniu – Ławicy i Zgorzelcu oddawali krew

07.05.2014

Już po raz kolejny funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu oddawali honorowo krew. Tym razem wzięli udział w akcji „Na Straży Życia”, której celem jest propagowanie pomocy drugiemu człowiekowi wpisanej w ogólnoludzkie zasady i wartości Polskiego Czerwonego Krzyża, a także wspólne działanie wszystkich krwiodawców naszej formacji i wzmacnianie dobrego wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej. Podczas akcji siedmiu funkcjonariuszy ze Zgorzelca oddało łącznie 3150 ml.

Już po raz kolejny funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu oddawali honorowo krew. Tym razem wzięli udział w akcji „Na Straży Życia”, której celem jest propagowanie pomocy drugiemu człowiekowi wpisanej w ogólnoludzkie zasady i wartości Polskiego Czerwonego Krzyża, a także wspólne działanie wszystkich krwiodawców naszej formacji i wzmacnianie dobrego wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej. Podczas akcji siedmiu funkcjonariuszy ze Zgorzelca oddało łącznie 3150 ml.Hasło „Na Straży Życia” przyświecało też funkcjonariuszom z Poznania – Ławicy. W ramach tej akcji funkcjonariusze oddali łącznie ponad 4 litry pełnej krwi, 700 osocza oraz płytki krwi na separatorze komórkowym. Dawców z Ławicy wsparł osobiście Komendant Placówki SG w Poznaniu – Ławicy ppłk SG Jarosław Żaguń, który również oddał krew.
Akcja „Na Straży Życia” trwa od marca do czerwca. Funkcjonariusze NoOSG zapowiadają kolejne wyjazdy do stacji krwiodawstwa.
 
do góry