Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Rajd rowerowy szlakiem granic II RP - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Rajd rowerowy szlakiem granic II RP

26.06.2014

W czerwcu funkcjonariusze z PSG we Wrocławiu-Strachowicach uczestniczyli w rajdzie rowerowym szlakiem granic II Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego przejechali 44 km. Rajd został zorganizowany przez członka Zarządu Terenowego Oddziału Związków Zawodowych we Wrocławiu i przebiegał przez miejscowości: Przywsie, Olsza, Baranowice, Gatka, Ruda Sułowska. Uczestnicy mogli obejrzeć dawne budynki należące do Straży Granicznej, zarówno polskiej jak i niemieckiej oraz ostatni zachowany na Dolnym Śląsku szlaban graniczny. Na każdym przystanku był przedstawiany rys historyczny miejsca oraz rola i znaczenie Straży Granicznej w danym regionie. Ciekawostką była wzmianka o Hazakach, grupie etnograficznej zamieszkującej pogranicze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, charakteryzującej się odrębną kulturą, językiem oraz hermetycznością. Podczas wycieczki uczestnicy mieli także okazję zobaczyć wspaniałe krajobrazy oraz rzadkie gatunki ptaków.

W czerwcu funkcjonariusze z PSG we Wrocławiu-Strachowicach uczestniczyli w rajdzie rowerowym szlakiem granic II Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego przejechali 44 km. Rajd został zorganizowany przez członka Zarządu Terenowego Oddziału Związków Zawodowych we Wrocławiu i przebiegał przez miejscowości: Przywsie, Olsza, Baranowice, Gatka, Ruda Sułowska. Uczestnicy mogli obejrzeć dawne budynki należące do Straży Granicznej, zarówno polskiej jak i niemieckiej oraz ostatni zachowany na Dolnym Śląsku szlaban graniczny. Na każdym przystanku był przedstawiany rys historyczny miejsca oraz rola i znaczenie Straży Granicznej w danym regionie. Ciekawostką była wzmianka o Hazakach, grupie etnograficznej zamieszkującej pogranicze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, charakteryzującej się odrębną kulturą, językiem oraz hermetycznością. Podczas wycieczki uczestnicy mieli także okazję zobaczyć wspaniałe krajobrazy oraz rzadkie gatunki ptaków.
Warto nadmienić, iż w Dolinie Baryczy występuje ponad 300 gatunków ptaków oraz jeden z największych w Europie kompleks stawów rybnych, w skład którego wchodzi m.in. prawie 300 stawów. Zaś mikroklimat Olszyn Niezgodzkich rezerwatu służącego do zachowaniu naturalnego obszaru bagiennego drzew oczarował uczestników panoramą. Oprócz przekazanych informacji historycznych funkcjonariusze uczestniczyli w wykładach ornitologicznych, a po zakończonym rajdzie obserwowali przyrodę przez profesjonalny sprzęt.
 
do góry