Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 75 rocznica wybuchu II wojny światowej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

75 rocznica wybuchu II wojny światowej

02.09.2014

1 września to w świadomości pokoleń Polaków dzień rozpoczęcia najkrwawszej wojny w dziejach. W tym roku w całym kraju uczczono 75 rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. Uroczystości w Krośnie Odrzańskim rozpoczęła msza święta w kościele św. Jadwigi w intencji ofiar wojny i o pokój na świecie. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił kapelan NoOSG ks. por. SG Marcin CZUCHRANIUK, który poruszając aspekty wolności, pokoju i cierpienia ofiar wszelkich konfliktów zwrócił szczególną uwagę na żołnierzy polskich, którzy mimo walki o wolność swojej Ojczyzny wrócić do niej nie zdołali. Pomimo zwycięstwa i zakończenia wojny uznano ich za zdrajców, represjonowano i szykanowano. Ci z nich, którzy do Polski dotarli nie byli przez lata traktowani jak bohaterowie. Chciano o nich zapomnieć. Dziś jednak doczekali się należnego im szacunku i pamięci.

1 września to w świadomości pokoleń Polaków dzień rozpoczęcia najkrwawszej wojny w dziejach. W tym roku w całym kraju uczczono 75 rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. 
Uroczystości w Krośnie Odrzańskim rozpoczęła msza święta w kościele św. Jadwigi w intencji ofiar wojny i o pokój na świecie. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił kapelan NoOSG ks. por. SG Marcin CZUCHRANIUK, który poruszając aspekty wolności, pokoju i cierpienia ofiar wszelkich konfliktów zwrócił szczególną uwagę na żołnierzy polskich, którzy mimo walki o wolność swojej Ojczyzny wrócić do niej nie zdołali. Pomimo zwycięstwa i zakończenia wojny uznano ich za zdrajców, represjonowano i szykanowano. Ci z nich, którzy do Polski dotarli nie byli przez lata traktowani jak bohaterowie. Chciano o nich zapomnieć. Dziś jednak doczekali się należnego im szacunku i pamięci.
Po mszy świętej kompania honorowa 5 batalionu saperów i poczty sztandarowe wraz z uczestnikami przeszli pod pomnik "Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy" na placu przed kościołem, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna. Głos zabrali gospodarze – władze samorządowe i zaproszeni goście. Wyrazili wdzięczność dla tych, którzy podjęli walkę, pamięć i cześć dla ofiar oraz nadzieję na pokój na całym świecie. Odczytano apel poległych a kompania wojskowa oddała salwę honorową. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przez delegacje władz, mieszkańców, kombatantów, uczniów, służb mundurowych.
Z ramienia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w obchodach wziął udział Zastępca Komendanta Oddziału – płk SG Tomasz MICHALSKI z delegacją. Dodatkowym akcentem uroczystości była wystawa „Żołnierzy Tułaczy” przygotowana przez funkcjonariuszy i pracowników komendy oddziału we współpracy z funkcjonariuszami Nadbużańskiego OSG.
 
do góry