Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Ćwiczenia w Porcie Lotniczym Zielona Góra - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Ćwiczenia w Porcie Lotniczym Zielona Góra

15.12.2014

Funkcjonariusze z PSG w Zielonej Górze – Babimoście wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, które odbyły się 11 grudnia 2014 r. w Porcie Lotniczym Zielona Góra.Głównym celem ćwiczeń była weryfikacja systemu powiadamiania w sytuacji zagrożenia kryzysowego i praktyczne sprawdzenie procedur postępowania z pozostawionym bagażem, a także weryfikacja współdziałania służb ochrony, podmiotów lotniska, działań sztabu kryzysowego w zakresie zarządzania. W ćwiczeniach, oprócz funkcjonariuszy SG, brali udział także policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, zespół minersko – pirotechniczny SAT KWP w Gorzowie Wielkopolskim, Lotniskowa Straż Pożarna, służby operacyjne portu lotniczego i pracownicy lotniskowej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.

Funkcjonariusze z PSG w Zielonej Górze – Babimoście wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, które odbyły się 11 grudnia 2014 r. w Porcie Lotniczym Zielona Góra.
Głównym celem ćwiczeń była weryfikacja systemu powiadamiania w sytuacji zagrożenia kryzysowego i praktyczne sprawdzenie procedur postępowania z pozostawionym bagażem, a także weryfikacja współdziałania służb ochrony, podmiotów lotniska, działań sztabu kryzysowego w zakresie zarządzania. W ćwiczeniach, oprócz funkcjonariuszy SG, brali udział także policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, zespół minersko – pirotechniczny SAT KWP w Gorzowie Wielkopolskim, Lotniskowa Straż Pożarna, służby operacyjne portu lotniczego i pracownicy lotniskowej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.
Plan ćwiczenia zakładał, że przed wylądowaniem samolotu z VIP-em na pokładzie, w hali ogólnodostępnej portu lotniczego ujawniony zostaje porzucony bagaż, który następnie zostaje zidentyfikowany jako niebezpieczny. Samolot zostaje więc przekierowany na inne lotnisko, a służby prowadzą działania zmierzające do zneutralizowania bagażu. Po podjęciu walizki przez robota i umieszczeniu jej w beczce pirotechnicznej, następuje przetransportowanie do miejsca składowania, a następnie neutralizacja niebezpiecznego przedmiotu przy użyciu wyrzutnika pirotechnicznego.
Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia przygotowania służb na taką sytuację oraz praktyczne współdziałanie przy ewentualnym zagrożeniu.

do góry