Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej

Autor:

"Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej” - projekt ten od marca 2015 roku realizować będzie Nadodrzański Oddział Straży Granicznej razem z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim. Projekt wspierać będzie również Ośrodek Badań Handlu Ludźmi działający przy Uniwersytecie Warszawskim.Wniosek o dofinansowanie złożony został we wrześniu 2014 r.; projekt został wysoko oceniony pod względem merytorycznym i uzyskał drugą pozycję na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. 6 lutego 2015 r. projekt uzyskał akceptację międzyresortowego zespołu ds. funduszy, który zarekomendował dofinansowanie w wysokości ponad 1 200 tysięcy zł.

"Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej” - projekt ten od marca 2015 roku realizować będzie Nadodrzański Oddział Straży Granicznej razem z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim. Projekt wspierać będzie również Ośrodek Badań Handlu Ludźmi działający przy Uniwersytecie Warszawskim.
Wniosek o dofinansowanie złożony został we wrześniu 2014 r.; projekt został wysoko oceniony pod względem merytorycznym i uzyskał drugą pozycję na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. 6 lutego 2015 r. projekt uzyskał akceptację międzyresortowego zespołu ds. funduszy, który zarekomendował dofinansowanie w wysokości ponad 1 200 tysięcy zł.
Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności służb mundurowych i cywilnych do zapobiegania i zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej oraz w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Realizacja odbywać się będzie poprzez prowadzenie cyklicznych seminariów dla służb i instytucji stykających się z problemem handlu ludźmi, ćwiczeń oraz szkoleń w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości transgranicznej. Działaniom tym towarzyszyć będzie kampania społeczna.
W Nadodrzańskim Oddziale SG projekt koordynować będzie naczelnik Wydziału Operacyjno - Śledczego kpt. SG Monika Musielak oraz mjr SG Robert Bereżański (WOŚ).
do góry