Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Odprawa kadry kierowniczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa kadry kierowniczej SG

Rafał Potocki
14.02.2018

W dniach 13-14 lutego br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej. W odprawie uczestniczył Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG ge.bryg. SG Wojciech Skowronek.

Odprawę prowadził Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga, a uczestniczyli w niej komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur i zarządów oraz przedstawiciele związków zawodowych i duszpasterstw. Pierwszego dnia odprawy obecny był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, a także szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala, Komendant Główny Straży Granicznej, a obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński oraz przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas odprawy komendanci poszczególnych oddziałów poinformowali o realizacji programu modernizacji służb mundurowych na ich terenie oraz przedstawili problemy wymagające rozwiązania. Za pośrednictwem komendantów i dyrektorów wiceminister Jarosław Zieliński podziękował wszystkim funkcjonariuszom za profesjonalne działania zapewniające bezpieczeństwo państwa i obywateli wobec europejskiego kryzysu migracyjnego.
– Dziękuję za współpracę przez ostatnie dwa lata. Polska Straż Graniczna dobrze radziła sobie z różnymi zagrożeniami i podejmowała trudne działania. Należą się za to Państwu i wszystkim funkcjonariuszom wyrazy uznania – powiedział Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas odprawy kadry kierowniczej Straży Granicznej. - Polska Straż Graniczna uczestniczyła w działaniach za granicą i jest wysoko ceniona przez naszych partnerów – dodał wiceszef MSWiA oraz zapowiedział wsparcie formacji przez resort w celu stworzenia właściwych warunków do wykonywania przez nią ustawowych zadań. 

Podczas odprawy kadra kierownicza Straży Granicznej omawiała również współpracę ze służbami ochrony granic państw sąsiednich, współdziałanie z Krajową Administracją Skarbową, oraz wpływ aktualnej sytuacji migracyjnej w kraju na działania SG.
- Sukcesem nie jest to, że trwamy, ale że możemy się rozwijać. Należy dostrzegać funkcjonariuszy pierwszej linii, bo to oni wykonują najcięższą pracę i są solą naszej formacji – powiedział podczas odprawy Komendant Główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga. 

W minionym roku funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili ponad 51 milionów osób. To więcej w stosunku do 2016 roku o 7,3%. Liczba odprawionych środków transportu wzrosła o 2% – w 2017 r. odprawiono 13,7 milionów pojazdów.
W ramach kontroli legalności pobytu funkcjonariusze SG zatrzymali
 22 559 obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium Polski (o 22% więcej niż w roku 2016). Za przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom zatrzymano 6 486 cudzoziemców z państw spoza UE - liczba ta dotyczy wewnętrznej i zewnętrznej granicy RP (na przejściach granicznych i tzw. granicy zielonej), zarówno na kierunku do, jak i z Polski. W ramach kontroli legalności zatrudnienia ujawniono 2884 obywateli państw trzecich wykonujących pracę niezgodnie z przepisami. We wszystkich przypadkach najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy.
Wartość zabezpieczonych w 2017 roku nielegalnych towarów wyniosła niemal 
344,7 mln zł.
Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej wydali 72 714 decyzji o odmowie wjazdu – to mniej aż o 38,4% w stosunku do 2016 roku. Najczęstszą przyczyną odmowy był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego. 
Znacząco, bo aż o 60,7% zmniejszyła się również liczba osób wnioskujących o międzynarodową ochronę. Wśród nich najliczniejszą grupę – prawie 70% – stanowili obywatele Rosji (3 018 osób na 4 430 wszystkich wnioskujących).
W 2017 roku 
232 funkcjonariuszy Straży Granicznej brało udział w misjach zagranicznych koordynowanych przez Agencję Frontex, a 209 wspierało służby macedońskie w ramach umowy bilateralnej w ochronie granicy z Grecją przed nielegalną migracją.

W minionym roku funkcjonariusze NoOSG ogółem zatrzymali/ujęli 6070 osób, w tym za wykroczenia oraz przestępstwa migracyjne zatrzymano 4787 osób. Zabezpieczono nielegalne towary o wartości niemal 111.000.000 mln zł. W ramach kontroli legalności zatrudnienia, sprawdzono legalność wykonywania pracy przez 9527 cudzoziemców. W ramach realizowanych czynności unieważniono/cofnięto 1226 wiz. 3355 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Na 3 lotniskach NoOSG odprawiono łącznie 4.619.407 osób, w tym w ramach ruchu spoza Schengen 2.018.014 pasażerów. W ramach prowadzonego naboru do służby w NoOSG przyjęto 50 nowych funkcjonariuszy. W 2017 roku 20 funkcjonariuszy wspierało służby macedońskie w opanowaniu napływu imigrantów, a 16 brało udział w misjach zagranicznych koordynowanych przez Agencję Frontex. Dzięki ustawie modernizacyjnej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zakupił  flotę transportową (busy, samochody osobowe i terenowe), a także uzbrojenie i wyposażenie (kamizelki kuloodporne, karabinki Mini-Beryl, lornetki pryzmatyczne i latarki). Pieniądze zostały także przeznaczone na sprzęt łączności i informatyki. W ramach programu przebudowano krytą strzelnicę w Komendzie Oddziału w Krośnie Odrzańskim i stworzono system kontroli dostępu do komendy. W kolejnych latach Nadodrzański Oddział SG planuje kupić kolejne karabinki Mini-Beryl, a także samochody patrolowe i terenowe, auta do przewozu osób zatrzymanych, Schengenbusy i mikrobusy (łącznie 35 pojazdów). Zmodernizowane zostaną także Placówki SG w Tuplicach, Kłodzku i Gorzowie Wlkp. Planowany jest też zakup radiotelefonów cyfrowych.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Zdj. KGSG

do góry