Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 19 cudzoziemców naruszyło przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

19 cudzoziemców naruszyło przepisy

Rafał Potocki
26.02.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w ten weekend, stwierdzono, że 19 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 5 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych obcokrajowców (7 obywateli Ukrainy oraz obywateli Rosji, Białorusi, Algierii oraz Mołdawii) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Obywatel Białorusi oraz Algierii do czasu zakończenia trwających postępowań przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Kolejnych 3 cudzoziemców – obywatela Egiptu, Ukrainy oraz bezpaństwowca, zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich ukarano mandatami karnymi.

 

do góry