Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Obywatel Ukrainy posługiwał się sfałszowanym dokumentem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Ukrainy posługiwał się sfałszowanym dokumentem

Rafał Potocki
27.02.2018

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki Straży Granicznej w Ludwogsdorfie– zatrzymali obywatela Ukrainy, który posługiwał się sfałszowanym oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Funkcjonariusze przeprowadzili w autokarze wjeżdżającym do Polski kontrolę legalności pobytu wobec 27-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna przedstawił do kontroli oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, na podstawie którego uzyskał wizę w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystał ją, aby wyjechać i pracować w innym kraju. Ponadto w wyniku weryfikacji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, okazało się, że zawarte w nim informacje są nieprawdziwe. Funkcjonariusze Straży Granicznej skontaktowali się z Powiatowym Urzędem Pracy, w którym zarejestrowane powinno być przedłożone przez cudzoziemca podczas kontroli oświadczenie. Uzyskano informację, iż firma widniejąca na dokumencie nie rejestrowała oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi od 2015 r. Mężczyzna został zatrzymany. Cudzoziemiec przyznał, iż posłużył się sfałszowanym dokumentem, żeby wyłudzić polską wizę. Dokument ten potrzebny mu był aby wyjechać do pracy do Luksemburga.
Komendant Placówki SG w Zgorzelcu unieważnił cudzoziemcowi posiadana wizę oraz wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której określił zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres 12 miesięcy. Obywatelowi Ukrainy postawiono również zarzuty karne w związku z posługiwaniem się podrobionym dokumentem w celu wyłudzenia wizy.

do góry