Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wystąpili o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a następnie wyjechali - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wystąpili o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a następnie wyjechali

Rafał Potocki
01.03.2018

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki SG w Świecku zatrzymali dwóch obywateli Egiptu, którzy złożyli do Wojewody Małopolskiego wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP, a potem nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę.

Wczoraj, w autokarze wjeżdżającym do naszego kraju funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec dwóch obywateli Egiptu. Cudzoziemcy posiadali w paszportach odcisk stempla, który potwierdzał złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę u Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z przepisami umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemców do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Mężczyźni, w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu zostali zatrzymani. Za nielegalne przekroczenie granicy obywatele Egiptu zostali ukarani mandatami karnymi. Komendant Placówki SG w Świecku wszczął postępowanie administracyjne w celu zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Wobec mężczyzn zastosowano środki alternatywne do detencji. Obywatele Egiptu otrzymali postanowienie nakazujące im zamieszkiwanie w wyznaczonym miejscu oraz cotygodniowe zgłaszanie się do Placówki SG Warszawa-Okęcie, do czasu zakończenia postępowania.

do góry