Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Skuteczne kontrole - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczne kontrole

Joanna Konieczniak
09.08.2021

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili i zatrzymali 26 cudzoziemców oraz 2 poszukiwanych przez sąd Polaków.

W wyniku przeprowadzonych podczas weekendu kontroli funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujęli i zatrzymali 26 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy. Ujawniono i zatrzymano także 2 Polaków, których poszukiwał polski wymiar sprawiedliwości.

Z uwagi na przeterminowany pobyt na terytorium państw Schengen zatrzymano we Wrocławiu obywatela Gruzji.

Do grona zatrzymanych cudzoziemców dołączyło 3 obywateli Gruzji oraz 9 obywateli Ukrainy, których cel wjazdu i pobytu w Polsce był niezgodny z tym co deklarowali podczas przekraczania granicy. Cudzoziemcy mieli dokumenty, na podstawie których mogli legalnie pracować u polskiego pracodawcy. Jednak jak oświadczyli funkcjonariuszom SG ich celem wjazdu do Polski była chęć natychmiastowego przejazdu do innych krajów strefy Schengen, gdzie mieli podjąć lepiej płatną pracę.  

Kolejnego obywatela Ukrainy zatrzymano za przekroczenie granicy państwowej niezgodnie z przepisami. Cudzoziemiec nie posiadał przy sobie wymaganych paszportów, legitymował się jedynie czeska karta pobytu. Z uwagi na to został pouczony o konieczności natychmiastowego powrotu do Czech.  Zatrzymano także 2 obywateli Azerbejdżany, 2 obywateli Afganistanu, obywatela Egiptu oraz dwóch obywateli Iraku, którzy usiłowali niezgodnie z przepisami przekroczyć granicę z Niemcami nie posiadając do tego wymaganych dokumentów.

Dodatkowo funkcjonariusze SG z Wrocławia zatrzymali obywatela Ukrainy, którego dane figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Natomiast funkcjonariusze SG ze Zgorzelca zatrzymali 2 obywateli Ukrainy, którzy pracowali w Polsce niezgodnie z przepisami.

Ponadto na lotnisku w Poznaniu zatrzymano dwóch poszukiwanych obywateli Ukrainy oraz Polaka. Pierwszy z cudzoziemców zatrzymany został po przylocie z Kijowa. W tracie kontroli granicznej wyszło na jaw, że obywatel 26-letni obywatel Ukrainy ma do odbycia 23 dni kary pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną karę grzywny nałożoną za jazdę po spożyciu alkoholu. Mężczyzna od razy uregulował zaległość i został zwolniony.

Kolejnego Ukraińca zatrzymano w niedzielę gdy stawił się do kontroli granicznej osób odlatujących do Lwowa. Mężczyzna, jak się okazało poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy za popełnione wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Cudzoziemiec miał do odbycia 3 dni kary pozbawienia wolności w zamian za niezapłaconą karę grzywny. Obywatel Ukrainy od razu uregulował należność i został zwolniony.

Natomiast poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości Polak przyleciał samolotem z Chorwacji. Kontrola jego dokumentów wykazała, że ma on do odbycia 30 dni kary pozbawianie wolności w zamian za niezapłacona karę grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych za paserstwo. Mężczyzna miał możliwość uregulowania należności, z której skorzystał i został zwolniony.

Kolejną zatrzymaną osobą był podróżujący samolotem z Londynu do Wrocławia 36-letni Polak. Mężczyzna poszukiwany był od 4 lat na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w celu zatrzymania. Wpis zamieściła strona polska z uwagi na oszustwa, jakich dopuścił się 36-latek. Po sporządzeniu dokumentacji Polaka przekazano wrocławskiej policji.  

 

do góry